•  
 •  
 •  
 •  
  اسپانسر نمایشگاه

  شرکت ملی نفت ایران

  صنعت عظیم نفت شامل چهار شرکت مادر تخصصی 1- نفت 2- گاز 3- پتروشیمی 4-پالایش و پخش می باشد.
  در این صنعت متجاوز از 400 شرکت در حال فعالیت می باشند.
  No Record Found