•  
 •  
 •  
 •  
  تاریخچه ISS
  به راستی در روزگاری که می بینیم امنیت یک نیاز اساسی در زندگی ما است، اما این نیاز با وجود فناوری های پیشرفته در سیستم های جدید حفاظتی برای ما به سادگی ایجاد می گردد اما از آنجا که ایجاد امنیت ایده آل مقرر نمی گردد مگر با پیشرفت و توسعه و ارائه تجهیزات به روز در کنار آگاهی از نحوه ی انتخاب صحیح این تجهیزات ، مجله ی دنیای حفاظت با احساس نیاز به امر فوق و در پی تلاش هر روزه خود برای آگاهی بخشی این مهم تصمیم بر آن گرفت ، تا به صورت همه جانبه از دست اندرکاران و مطلعین صنعت حفاظت دعوت نماید تا برپایی این نمایشگاه تخصصی ، ضمن ارائه یکپارچه توانمند ی های موجود، رقابت، مقایسه و اطلاع رسانی مورد نظر را به انجام برساند. از این رو مجله ی دنیای حفاظت با بیش از هفت سال سابقه به عنوان یک مرجع فرهنگی خود را موظف به رشد و گسترش دانش و آگاهی عموم در استفاده از سیستم های حفاظتی ، می داند و تمامئ سعی و مجاهدت خویش را در این مسیر به کار گرفته است . با چنین رویکردی ، دنیای حفاظت با استعانت از خداوند متعال ، تصمیم بر برگزاری نمایشگاهی با عنوان نمایشگاه تخصصی تجهیزات سیستم های حفاظتی(ISS) با اهداف زیر نمود ....  
   
   
  آخرین اخبار سایت