•  
 •  
 •  
 •  
  در خواست کارت شناسایی و پارکینگ
  با توجه كامل به مقررات عمومي نمايشگاه ، كارت شناسايي و كارت پاركينگ درنمايشگاه فوق به شرح ذيل درخواست مي گردد.

  درخواست کارت شناسایی:
  • غرفه های 12 تا 16 متری 3
  • غرفه های 17 تا 25 متری 4
  • غرفه های 21 تا 36 متری 5
  • غرفه های 36 تا 55 متری 6
  • غرفه های 56 متر به بالا 7
  نام و نام خانوادگی سمت
  نام و نام خانوادگی سمت

  درخواست کارت پارکینگ :
  • غرفه های 12 تا 30 متری سهمیه یک ماشین
  • غرفه های 31 متری به بالا سهمیه دو ماشین
  نوع خودرو رنگ خودرو پلاک خودرو
  عضویت در سایت