•  
 •  
 •  
 •  
  درخواست تبلیغات ویژه نامه نمایشگاه

  ویژه نامه نمایشگاه در روزهای برگزاری نمایشگاه و هم چنین مراکز مورد استفاده ارائه میگردد؛ و شرکت ها می توانند پس از انتخاب صفحه و اعلام آن به ستاد نمایشگاه، طرح مورد نظر را روی CD با پسوند TIFF یا PSD، سایز 5/17 * 5/24، dpi 300، به ستاد نمایشگاه ارسال نمایند.
  اهداف انتشار:

  • فرهنگ سازی در زمینه استفاده از سیستم های حفاظتی در جهت تأمین امنیت بیشتر مصرف کنندگان
  • ارتباط مستقیم بین شرکت های دست اندر کار سیستم های حفاظتی و مصرف کنندگان
  • معرفی شرکت های برتر در زمینه ارائه محصولات سیستم های حفاظتی
  • آشنایی با جدیدترین فن آوری ها و تکنولوژی های محصولات سیستم های حفاظتی
  موقعیت قیمت (تومان) تعداد موقعیت قیمت (تومان) تعداد
  صفحات داخلی 225/000 پشت جلد 1/200/000

  صفحات اولیه 300/000 داخل روی جلد 600/000

  صفحه اول 450/000 داخل پشت جلد 550/000

  صفحه آخر 400/000 اسپانسر لوگوی روی جلد و تمام صفحه اول 1/200/000

  • سایز ویژه نامه نمایشگاه: 17/5* 24/5
  • تعداد: 4000 نسخه
  عضویت در سایت